Betingelser

Betingelser for brugen af denne tjeneste


Når du som bruger benytter "3 Ferie Tilbud" til at indhente tilbud på dine rejser, accepterer du følgende betingelser.


1. Om "3 Ferie Tilbud"


"3 Ferie Tilbud" er en online tjeneste, som formidler kontakten mellem brugere af tjenesten (i det følgende benævnt "bruger") og rejsebureauerne (i det følgende benævnt "rejsebureauerne").
Brugeren kan indhente tilbud på rejser fra flere rejsebureauer ved blot at oprette en enkelt forespørgsel.

Rejsebureauerne beslutter selv om de ønsker at afgive et tilbud til brugeren på den forespurgte rejse. Samtidig beslutter brugeren selv om han/hun ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud fra rejsebureauerne.
"3 Ferie Tilbud" formidler blot kontakten mellem brugeren og rejsebureauerne, og er således ikke selv et rejsebureau, som tilbyder rejser via "3 Ferie Tilbud".

Indgåelsen af aftalen mellem brugeren og rejsebureauerne foregår uden om "3 Ferie Tilbud". "3 Ferie Tilbud" stiller alene muligheden for at indhente tilbud til rådighed, og kan ikke stilles til ansvar for antallet af tilbud eller indholdet af tilbud.
"3 Ferie Tilbud" indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger, som formidles gennem "3 Ferie Tilbud" og er således ikke ansvarlig for eventuelle fejl i disse oplysninger.

Det er gratis for brugeren at indhente tilbud gennem "3 Ferie Tilbud".


2. Vilkår og aftaleindgåelse


Ved brugen af "3 Ferie Tilbud" accepterer brugeren nærværende betingelser. Brugerens markering af feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne for "3 Ferie Tilbud"", udgør en aftale mellem brugeren og "3 Ferie Tilbud", hvorefter "3 Ferie Tilbud" og brugeren er bundet af betingelserne.


3. Bruger på "3 Ferie Tilbud"


I forbindelse med oprettelse af en forespørgsel på et tilbud på en rejse, skal brugeren oplyse korrekte informationer herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse. Det er brugerens ansvar at disse oplysninger til enhver tid er korrekte.
For at kunne benytte "3 Ferie Tilbud" skal brugeren være fyldt 18 år.


4. Datasikkerhed på "3 Ferie Tilbud"


Ved oprettelse af en forespørgsel på et tilbud på en rejse, bliver de oplysninger, som brugeren indtaster registreret. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt, og indsamles kun til formål at kunne administrere brugeren af "3 Ferie Tilbud".

"3 Ferie Tilbud" opbevarer og transmitterer ikke brugeroplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til "3 Ferie Tilbud" videregives eller sælges på ingen måde videre til andre end de betroede rejsebureauer. "3 Ferie Tilbud" registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Behandlingen af brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven.


4.2 Anvendelse af brugeroplysninger


Brugeren har ved accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende:

- Alle de af brugeren angivne oplysninger, kan videreformidles af "3 Ferie Tilbud" til de rejsebureauer, som samarbejder med "3 Ferie Tilbud".

- Rejsebureauerne er ikke forpligtede til at afgive et tilbud til brugeren.

- Rejsebureauerne afgiver deres tilbud til brugeren via de af brugeren angivne kontaktoplysninger. Rejsebureauerne kan kontakte brugeren via telefon og e-mail i forbindelse med tilbudsgivningen.

De af brugeren angivne kontaktoplysninger, anvendes af rejsebureauerne alene med det formål at kunne afgive tilbud til brugeren.

Ved indtastning af oplysninger i formularerne på "3 Ferie Tilbud" i forbindelse med indhentning af tilbud accepterer brugeren, at disse oplysninger gøres tilgængelig for rejsebureauerne.

Ved registrering på "3 Ferie Tilbud" kan brugeren godkende, at "3 Ferie Tilbud" og rejsebureauerne kan kontakte brugeren med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail. Brugeren kan dog altid uden omkostninger til- og framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails på "3 Ferie Tilbud".

"3 Ferie Tilbud" kan benytte brugerens e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner.
Ved eventuel tilmelding af elektronisk nyhedsmail modtager brugeren rejseartikler og spotrejser fra "3 Ferie Tilbud".


5. Rettigheder og forpligtelser for "3 Ferie Tilbud"


"3 Ferie Tilbud" tilbyder en tjeneste, hvor brugeren kan indhente tilbud hos flere rejsebureauer med en forespørgsel. "3 Ferie Tilbud" formidler alene kontakt mellem brugeren og rejsebureauerne.
Indhentelsen af tilbud på baggrund af brugerens ønsker hos rejsebureauerne påbegyndes umiddelbart efter en forespørgsel på tilbud er oprettet. "3 Ferie Tilbud" påtager sig intet ansvar i tilfælde hvor indhentning af tilbud via "3 Ferie Tilbud" skulle vise sig at være uden resultat eller uden brugerens ønskede resultat.

"3 Ferie Tilbud" forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver aktiv bruger af "3 Ferie Tilbud". E-mails udsendt automatisk fra "3 Ferie Tilbud", og e-mails som brugeren aktivt beder om at få tilsendt, kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører.

"3 Ferie Tilbud" påtager sig intet ansvar for om oplysninger i forespørgsel eller tilbud er korrekte.

Brugeren kan henvende sig til "3 Ferie Tilbud" for hjælp vedrørende brugen af "3 Ferie Tilbud".


6. Fortrydelsesret


Når brugeren benytter sig af "3 Ferie Tilbud" til indhentelse af tilbud hos rejsebureauerne, bliver de af brugeren indtastede oplysninger videregivet til rejsebureauerne umiddelbart herefter.
Når oplysningerne således er afsendt kan brugeren ikke fortryde afsendelsen og pålægge "3 Ferie Tilbud" at trække de afsendte forespørgsler tilbage. Brugeren er på intet tidspunkt forpligtet til at accepter et tilbud fra et rejsebureau.


7. Afsendelse af tilbud


Når brugeren afgiver en forespørgsel på "3 Ferie Tilbud", giver brugeren accept til at de rejsebureauer, som samarbejder med "3 Ferie Tilbud", kan kontakte brugeren via de af brugeren afgivne kontaktoplysninger til fremsendelse af tilbud og eventuelt indhentelse af yderligere informationer, som er nødvendige i forbindelse med tilbudsgivning.


8. Regler for indhentelse og accept af tilbud


Når brugeren afgiver en forespørgsel på "3 Ferie Tilbud", er det et krav, at brugeren har en reel hensigter med denne forespørgsel.
Det er ikke tilladt for konkurrerende virksomheder, at anvende "3 Ferie Tilbud" til at forespørgsel rejser hos konkurrenter for at pristjekke eller tilegne sig anden information, som ellers var tiltænkt brugeren.

Når brugeren accepterer det af rejsebureauerne afgivne tilbud på den forespurgte rejse, bliver aftalen om køb af rejsebureauernes rejse bindende for både bruger og rejsebureauerne.

Det er op til brugeren og rejsebureauerne at aftale hvornår og under hvilke andre omstændigheder rejsen skal erlægges. Såfremt brugeren eller rejsebureauerne oplever, at aftalen ikke honoreres af den anden part, opfordres denne til at kontakte "3 Ferie Tilbud".

Brugeren kan aktivt vælge at modtage andre tilbud, hvis brugeren bliver spurgt om dette i forbindelse med forespørgel på et tilbud på en rejse.
Brugeren accepterer derved at blive kontaktet af enhver leverandør som "3 Ferie Tilbud" måtte samarbejde med på et givent tidspunkt.


9. Immaterielle rettigheder


Al information og materiale, der ligger på hjemmesiden for "3 Ferie Tilbud" er "3 Ferie Tilbud"s ejendom, og må ikke anvendes af uden samtykke fra "3 Ferie Tilbud".


10. Ansvarsfraskrivelse


"3 Ferie Tilbud" er ikke involveret i transaktionen mellem bruger og rejsebureau, og kan derved ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem brugeren og rejsebureauerne.
"3 Ferie Tilbud" påtager sig intet ansvar i forbindelse med de rejser eller produkter, som brugeren køber hos rejsebureauerne gennem brug af tjenester hos "3 Ferie Tilbud".
"3 Ferie Tilbud" er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af tjenester hos "3 Ferie Tilbud".
Da "3 Ferie Tilbud" ikke er part i aftalen mellem brugeren og rejsebureauerne kan "3 Ferie Tilbud" ikke gøres ansvarlig, såfremt brugeren eller rejsebureauerne uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser over for den anden.
I tilfælde af at enten brugeren eller rejsebureauerne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte overfor denne uden ugrundet ophold. Spørgsmål, klager, tvister eller lignende kommunikation er et anliggende mellem brugeren og rejsebureauerne.

"3 Ferie Tilbud" kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som brugeren eller rejsebureauerne måtte lide i forbindelse med aftalen.

"3 Ferie Tilbud" kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab som skyldes: Svigtende IT-systemer eller telekommunikation, ødelæggelse af data i IT-systemer, uanset at det er "3 Ferie Tilbud", der står for driften af systemerne.

"3 Ferie Tilbud" kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab som skyldes: Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), sabotage, force majeure eller naturkatastrofer.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.


11. Misligholdelse af betingelser


Såfremt en bruger misligholder nærværende betingelser, forbeholder "3 Ferie Tilbud" sig ret til uden varsel at slette brugeren.
Som hovedregel kontakter "3 Ferie Tilbud" en given bruger med henblik på at fastslå, om eventuelt misbrug skyldes en uforsætlig handling fra brugerens side.
Er brugeren i tvivl om regler og betingelser bør han/hun kontakte "3 Ferie Tilbud".


12. Ændring af betingelser


"3 Ferie Tilbud" forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel.


13. Overdragelse


I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller dele af "3 Ferie Tilbud"s forretningsaktiviteter, er "3 Ferie Tilbud" berettiget til at overdrage kundens abonnement/data samt sine rettigheder og forpligtigelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.


14. Lovvalg og værneting


Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret til enhver tid værende værneting.


15. Kontakt oplysninger


"3 Ferie Tilbud"
Haslegårdsvej 8-10
8210 Århus V

E-mail: support@3ferietilbud.dk